Genel Kurul duyurusu yukarıda bilgilerinize sunulmuştur.