Aysad Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği

}

Vizyon

  • Ülke ve sektör sorunlarında öncü,yönlendirici,çözüm üreten;
  • Üreticilere bilimsel ve teknik kurallar çerçevesinde sonsuz özgürlük tanınması yolunda çalışan,
  • Üniversitelerle ve eğitim kurumlarıyla her alanda işbirliği içinde olan;
  • Ulusal ve uluslar arası imaj güçlendirme çalışmaları yapan;
  • Kurum konumunu,üyelerine ve topluma yararlı çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak,sürdürülebilir bir gelişme ile geleceğe taşıyan bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Misyon

AYSAD,ayakkabı yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren,sektörün yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerini yakından izleyerek üyelerini bu gelişmelere süratle intibak ettirmeyi hedefleyen bir dernektir.

AYSAD, ayakkabı yan sanayiinin öncü ve yenilikçi girişimcilerini dayanışma temelinde bir araya getiren;onları ulusal ve uluslararası platformda temsil eden bir kurum olarak, üyelerine küresel rekabete yönelik eğitim, enformasyon, organizasyon ve strateji desteği sağlar.

E-Bülten Kaydı Oluşturun

Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.