ŞANLIURFA YATIRIMCI TALEBİ TOPLAMA

ŞANLIURFA AYAKKABICILAR SANAYİ BÖLGESİ’NDE SEKTÖRE ÖZEL İNŞAASI TAMAMLANAN 13 ADET FABRİKA BİNASI VE TEDARİKÇİLER İÇİN 7 ADET DÜKKAN İÇİN YATIRIMCI TALEBİ TOPLANACAKTIR! 

Şanlıurfa, Yeni Teşvik Sistemine göre oluşturulan 6 Bölge içerisinde, desteklenen sektörlerin genişliği, iş gücü maliyetlerinin azaltılması ve finansman imkânlarının genişletilmesi ile yatırımlarda en fazla desteklenen 6. Bölgede yer almıştır. Bu vesile ile Şanlıurfa son yıllarda emek yoğun sanayi yatırımları için önemli bir çekim merkezi olmuştur.

 

        Asgari sabit yatırım tutarı 500.000,00 TL üzerindeki tüm sektörler (Teşvik edilmeyecek ve teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları hariç olmak üzere) Şanlıurfa’da 6. Bölge bölgesel destek unsurlarından yaralanmaktadır. Bu destekler;

 

       1- KDV İstisnası (Makine ve Teçhizat için)

       2- Gümrük Vergisi Muafiyeti (Makine ve Teçhizat İçin)

       3- Vergi İndirimi (Yatırıma Katkı Oranı %50 (OSB'de %55), Vergi İndirim Oranı %90)

       4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (10 Yıl, OSB'de 12 Yıl)

       5- Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (10 Yıl)

       6- Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 Yıl)

       7- Faiz İndirimi (TL Kredilerde %7, Döviz Kredilerinde %2 indirim)

       8- Yatırım Yeri Tahsisidir.

       9- KDV İadesi

      10- 5 Milyon TL’nin üzerindeki sabit yatırımlar için %30 Elektrik indirimi

 

        Ayakkabı Sektöründe yer alan Firmalar ile yapılan görüşmeler neticesinde; Teşviklerin haricinde uygun maliyetli altyapısı ve üst yapısı hazır yerlerinin olması, ilk yatırım maliyetlerini oldukça düşüreceği ve sektörün Şanlıurfa'ya gelmesini kolaylaştıracağı sonucundan yola çıkarak Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde uygulanmak üzere Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi hazırlanmıştır.

 

        Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı 2016 Uygulama Usul ve Esasları kapsamında Şanlıurfa ilinden sunulan “Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi” projesi, Mülga Kalkınma Bakanlığı tarafından 12/01/2017 tarih ve 173 sayılı yazı ile desteklenmesine karar verilmiştir. 04 Şubat 2017 tarihinde Eski Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfü ELVAN’ın Şanlıurfa ziyaretinde Proje sözleşmesi taraflarca imzalanmış ve uygulama çalışmaları başlamıştır.

 

Bu proje ile;

 

     *  Şanlıurfa OSB 2 nci Kısım Ada No: 190’da 5,6, 7 ve 8 nolu parsellerden ilk etapta toplam yüzölçümü yaklaşık 65 bin m2 olan 7 ve 8 nolu parsel üzerinde 46.040 m2 toplam kapalı alana sahip inşaat ve diğer gerekli üstyapı uygulamalarının yapılması; yapılacak projelendirme çalışması kapsamında sektörün talepleri doğrultusunda her biri 2.360 m2 taban alanlı ve  3.360 m2 toplam kapalı alana sahip olacak şekilde 13 adet fabrika binası ve tedarikçi firmalar için 337 m2 lik toplam 7 adet dükkan yapılması,

   *  Şanlıurfa'da emek yoğun sektörlerin başında yer alan ayakkabı sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesi ve istihdam fırsatlarından mümkün olan en büyük payı alabilmesi için uygun şartların oluşturulması,

    *  Ayakkabı sektörünün kümelenme modeli ile geliştirilmesi,

    *  Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden ayakkabı sektör temsilcilerinin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kâr artışının sağlanması,

   *  Sektör için sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler ile birlikte yatırım ve üretim maliyetlerinin azaltılması amaçlanmıştır.

Projenin Sahibi:Şanlıurfa ValiliğiYatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)

Proje ortakları: Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

 

        Bu kapsamda 2019 yılı Şubat ayında yapımı tamamlanacak olan projede her biri 3.360 m2 toplam kapalı alana sahip 13 adet Fabrika Binası ve Tedarikçi Firmalar için 7 Adet Dükkan Şanlıurfa YİKOB tarafından rayiç kira Bedelin % 10’u fiyatı ile hali hazırda Ayakkabı Sektöründe faaliyet gösteren firmalara uygun maliyetle kiralanacaktır. İstekli firmaların 4 Şubat-8 Mart 2019 tarihleri arasında Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeleri; Şanlıurfa YİKOB’a veya YİKOB’a iletilmek üzere, Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi ya da Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğine (TASD) elden teslim etmeleri gerekmektedir.   

 

          Fabrika Başvurusu Yapacak Firmalarda Aranan Koşullar

 

      1-  Ayakkabı Sektöründe en az 2 yıldır imalat yapıyor olmak

      2- En az 500 Bin TL tutarında Sabit Yatırım Gerçekleştirecek olmak

     3- En az 50 kişilik istihdamın sağlanacağını taahhüt etmek (yatırımın tamamlanmasına müteakip 6 ay içerisinde bu istihdama ulaşmak-İşletme süresince 6 Aylık SGK dökümleri ile en az 50 kişilik istihdam şartının sağlandığını ispatlamak)

 

             Değerlendirmede Öncelik Kriterleri

 

      1- Projenin optimum üretim ölçeğini sağlaması

      2- Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması

      3- Yüksek istihdam sağlaması

     4- İhracat potansiyelinin olması

     5- İthal İkame sağlayacak ürün üretilmesi

     6- Yerli Makine teçhizat veya yerli teknoloji kullanımı

     7- Yatırımcının Ayakkabı sektöründe tecrübe süresi ve kurumsal kapasite düzeyi

 

Tedarikçiler için Dükkân Başvurusu Yapacak Firmalarda Aranan Koşullar

 

            1-Ayakkabı Sektöründe en az 2 yıldır tedarikçi olarak faaliyet gösteriyor olmak

Detay Bilgi için:

 

Yunus ÇOLAK 

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Tlf: 0 507 945 12 31

        0 414 314 98 03-04

E-mail: ycolak@karacadag.gov.tr

Nevzat TECER

TASD- Genel Sekreter

Tlf: 0545 643 10 70

       0212 549 71 71

E-mail: info@tasd.com.tr

Kurumsal

AYSAD, ayakkabı yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren irili ufaklı tüm ayakkabı ve yan sanayicilerini temsil etmek üzere hayata geçirilmiş olan sektörel bir  dernektir.

Temel olarak ayakkabı sektörünün gelişmesi için projeler üreten AYSAD, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında ayakkabı ve yan sanayi imalatçılarının karşılaştıkları sorunların çözümleri için devlet kurumları ile sektör arasında bir köprü görevi de üstlenmektedir.

Menü

Aysad web sitesi içinde arama yapmak istiyorsanız yapmak istediğiniz kelimeyi giriniz.

İletişim Bilgileri

AYMAKOOP Sanayi Sitesi AYMAKOOP Ticaret Merkezi Kat:6 N:33 İkitelli / İstanbul

​Tel: +90 212 5493612

​Fax:+90 212 5493622

info@aysad.org

SOSYAL MEDYA
  • Instagram Sosyal Simge
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • Wix Google+ page
discover.jpg
logo kosgeb.png
logo_yeni_sanayi.png
logo tic bakanlığı.png